Thermometer

Verkiezingsprogramma PVV: waarom Geert Wilders de allerbeste politieke thermometer is

In mijn project ter voorbereiding op de verkiezingen neem ik alle plannen door. Deel 1 over het verkiezingsprogramma van de VVD vind je hier.

Thermometer
Foto door Danny Muller.

Het verkiezingsprogramma van de PVV

De PVV heeft nog geen officieel programma gepubliceerd, maar 4 jaar geleden was de partij erg bondig (#mand) met een A4’tje. Aangezien Geert Wilders en de zijnen heel stijlvast zijn qua standpunten, rolverdeling en communicatie; ga ik ervan uit dat hun verkiezingsprogramma nauwelijks is gewijzigd. In de mediastrategie zal vast nog een goed moment gekozen worden om met een ludiek en kort programma te komen. Dan ziet het actuele verkiezingsprogramma er waarschijnlijk als volgt uit:

  1. Nederland de-islamiseren (verbod koran, islamscholen dicht, 0 immigratie uit islamitische landen)
  2. Fors extra geld naar de zorg, eigen risico afschaffen
  3. Huren omlaag
  4. Directe democratie: invoeren bindend referendum
  5. Nederland uit de EU.
  6. AOW leeftijd omlaag, aanvullend pensioen omhoog
  7. Afschaffen: ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroepen enz.
  8. Fors extra geld naar politie en defensie
  9. Inkomstenbelasting omlaag

Bondiger dan dit kan ik het zelf niet maken. Dit is het hele programma. Dus hieronder geen samenvatting of puntsgewijze behandeling. Ik grijp deze kans juist aan om naar het grote plaatje te kijken.

Vergis je niet: less is more

Dit lijkt een karig lijstje, maar elk standpunt staat voor een grote (budgettaire) operatie of (grond-) wetswijziging. De optelsom maakt van Nederland een heel ander land dan het nu is. Daarom hoeft Wilders op deze punten niet te rekenen op veel samenwerkingsbereidheid van andere partijen. Voor het gemak hoeven de programmapunten dus ook niet veel verder te worden uitgewerkt. Dit scheelt de PVV in tijd, maar vooral in de communicatie. 9 standpunten uitdragen lukt jou en mij ook na een kwartiertje uit je hoofd leren. Vergelijk dat eens met de 400+ punten en nuances van bijvoorbeeld de VVD. Best handig dus, zo’n kort en krachtig programma.

Waar staat de PVV eigenlijk voor?

Inhoudelijk heeft het een unieke positie. Economisch behoorlijk sociaal en op de andere vlakken vooral conservatief en zuinig. De PVV is misschien wel het beste te omschrijven als: ‘de rem’. Ze willen teruggeven wat ‘afgepakt’ is, omkeren wat verkeerd gelopen is en rechtzetten wat scheef staat. Hiervoor gebruiken ze geen ideologische verheerlijking van het verleden of nostalgische droomvertellingen. Nee, de gereedschapskist van de PVV bestaat vooral uit regeringskritiek, moties van wantrouwen, anti-islamretoriek en goed geplaatste mediarelletjes.

Juist zo worden ze de stem van de mensen die zich niet gehoord voelen en die zichzelf benadeeld voelen door de politiek.

Geert Wilders is misschien wel de beste politicus in de tweede kamer

Als jij vooral op je eigen mening afgaat vind je waarschijnlijk veel van Geert Wilders. Zeker als je het niet met hem eens bent denk je al snel dat hij niet zo veel voorstelt of dat er niet naar hem geluisterd zou moeten worden. Misschien vind jij hem zelfs een slechte politicus, maar dat is hij niet.

Dan ga je namelijk voorbij aan de ‘techniek’ van een tweede kamerlid; debatteren, agenderen, amenderen, kennis van wetten en procedures, gevoel voor sentimenten in de samenleving en in de politiek. Geert Wilders staat ‘voor de schermen’ bekend als uitermate vaardige debater en venijnig goede spreker. Achter de schermen daarentegen staat hij bekend als vriendelijke, aardige en betrokken collega. Vriend en vijand ziet in hem een vaardig politicus. Dit heeft deels te maken met zijn enorme ervaring en deels met zijn stijl als legalist; waarbij hij precies doet wat kan en mag en precies weet wat moet en verplicht is.

Wilders bespeelt de media en het debat als een meesterlijke poppenspeler, maar daar houdt het absoluut niet op. Na het roepen komt het voetenwerk; hij heeft een lange adem, durft samen te werken achter de schermen; heeft grote kennis van zaken en zal dit altijd betrekken op de wetgeving. In voorstellen, moties en amendementen.

Daarmee lijkt hij voor de bühne op punten radicaal, maar laat hij zien die punten altijd als een echte democraat te willen verwezenlijken. Hij neemt de rol van ‘vertegenwoordiging’ dus echt serieus, zelfs al levert de manier waarop hem 24 uurs-bewaking op. Het verdedigen van hun impopulaire en voor sommigen onverdraagbare standpunten gaan ten koste van zijn eigen vrijheid. 

Daarmee is duidelijk dat de PVV een effectief TEGEN-geluid produceert. Niet om het tegen zijn, maar vanuit de overtuiging en de wil om nutteloze vooruitgang en verandering tegen te gaan.

PVV symbool
Meeuw; symbool van de Partij Voor de Vrijheid (door Francesco Califano).

Wie stemmen er op de PVV?

De PVV spreekt een brede groep aan. Van linkse tot rechtse oriëntatie. Geert Wildrs spreekt kiezers aan die zich niet meer herkennen in de SP, maar ook CDA’ers en VVD’ers die de lijn van hun (oude) partij te soft vinden. Alleen vanuit de achterban van de linkse (midden)partijen ChristenUnie, D66, PvdA en Groenlinks lijkt een overstap naar de PVV wel een hele grote sprong.

Is Forum voor Democratie een concurrent voor de PVV?

Voor vrijwel alle partijen zijn hun ‘buren’ in de kamer ook hun concurrenten. Dat lijkt in het geval van de PVV mee te vallen. Hoewel voor het gemak de PVV en FvD allebei worden aangeduid als rechts van de VVD, zijn de verschillen groot. Ze lijken in dezelfde hoek te zitten, maar vissen niet echt in elkaars vijver, want ze zijn geen directe concurrenten in de verkiezingen. Ze laten elkaar in het debat dan ook vrijwel altijd met rust. Beide partijen vissen samen in de vijver van CDA’ers en VVD’ers die mogelijk een wat harder, conservatief, soeverein of liberaal geluid willen steunen.

De verschillen tussen de twee partijen zijn enorm. Forum moet het toch vooral hebben van een leider die met lef denkt. Hij durft vergezichten te schetsen en grote veranderingen te benoemen. Helaas lijkt het er wel op dat hij vooral als ‘fantast’ de boeken in gaat, want door zijn totale afwezigheid op het politieke toneel krijgt hij vrijwel niemand in beweging (in tegenstelling tot Wilders dus). Door de scheur met Henk Otten is hij ook de betrokkenheid met de ondernemende, op netwerk en ontwikkeling gerichte achterban kwijt. De vernieuwende, conservatieve, liberale en democratische lak is z’n glans kwijt bij de FvD. De serieuze aanhang is dan ook op zoek gegaan naar een partij die meer werk maakt van inhoudelijke punten met de bereidheid om die standpunten ook echt politiek te verwezenlijken.

Wat er voor de FvD overblijft is een blik jubelstudenten die vanuit hun rukbunker het web bestormen met semi-inhoudelijke politieke standpunten en een overdaad aan Amerikaanse identiteitsproblematiek. Deze aanhang lijkt vooral contrair te willen zijn. Tegen om tegen te zijn. Anders denken omdat ze slim genoeg zijn. En dat dan heel graag laten zien. Zij zullen Baudet blijven volgen als discipelen. De rest van de historisch grote aanhang die vorig jaar op FvD stemde is alweer bij ze weg. Mogelijk zijn een aantal van plan om op de PVV te stemmen, toch zullen de meesten terugkeren als kritische kiezers van VVD en CDA, zeker nu ze zien hoe wezenloos dit experiment van Baudet wordt.

Genoeg over de FvD en Thierry Baudet. Duidelijk is dat de PVV weinig van ze te vrezen heeft. Als de FvD geen concurrent is, waar staat de PVV dan wel?

De positie van de PVV in onze tweede kamer.

Hoewel de PVV de meest rechtse partij is snoept ze kiezers weg bij een verscheidenheid aan partijen. De reden dat ze die kiezers aan weten te spreken; frustratie, onbehagen, onrecht of ronduit angst voor verandering. Ze hebben dus geen ideologische basis op het spectrum, maar vervullen dus een praktische rol. Namelijk: vertegenwoordiging van de groep die wil remmen. De vurige verdediging van de groep die klem zegt te zitten.

De politieke thermometer.
Foto door Matteo Fusco.

Conclusie: Geert Wilders is de thermometer van de nederlandse politiek.

Je kunt aan de peilingen van de PVV aflezen hoe groot de groep is voor wie de ontwikkeling van Nederland en de wereld te snel gaat, niet de goede kant op gaat of wie zich ‘unheimisch’ voelt in Nederland.

Wil je weten of het de politiek lukt om succesvol en betrouwbaar de vertegenwoordiging van Nederland op zich te nemen? Kijk dan vooral op de thermometer; hoe hoger de temperatuur, hoe harder de klappen van Wilders aankomen in de Tweede Kamer en bij het kabinet. Als er ineens veel extra kiezers hun toevlucht zoeken bij de PVV dan gaat er iets mis. 

Wordt er voor iedereen gezorgd en naar iedereen geluisterd? Dan loopt de temperatuur snel terug tot het de kille achterban betreft die gewoon ten koste van alles wil dat de islam wordt verslagen in Nederland.

Of de PVV jouw stem waard is laat ik aan jou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *